bokomslag Reumatologi
  • 424 sidor
  • 2011

Denna nya upplaga av Reumatologi betingas av den snabba utvecklingen inom reumatologisk behandling och forskning. Under det senaste 10-15 åren har en mängd nya läkemedel sett dagens ljus och ännu fler finns i pipeline. Forskningen kring immunologin har öppnat för den banbrytande förändringen av terapimöjligheter och funktionsförbättring för personer med kroniska sjukdomar i rörelseapparaten.

Reumatologi spänner över ett brett fält omfattande så skilda områden som avancerad immunterapi, rehabilitering av långvariga funktionshinder, immunologisk och bindvävsbiologisk grundkunskap samt vård. Läroboken ger en bred översikt över modern reumatologi med fokus på praktiska aspekter på behandling och vård. Den ger också en översiktlig kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi.

Reumatologi riktar sig till alla inom vården med intresse för reumatologi och ska både ses som en lärobok och en uppslagsbok. Alla kapitel i denna nya upplaga har reviderats och uppdaterats. Ett nytt kapitel om antireumatiska läkemedel har tillkommit liksom ett mer omfattande kapitel om immunsystemets roll vid reumatiska inflammatoriska sjukdomar som ersätter bildappendix om immunsystemet.

Boken har tillkommit genom ett rikstäckande samarbete mellan Sveriges reumatologer och yrkesgrupper som i den dagliga verksamheten samverkar kring vården av patienter med reumatiska sjukdomar. Reumatologi riktar sig till alla inom vården med intresse för reumatiska sjukdomar. Den ska ses som en svensk lärobok i reumatologi, men lämpar sig också i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Reumatologi kan med fördel användas som uppslagsbok och fördjupningslitteratur för dem i vården som inte dagligen behandlar patienter med reumatisk sjukdom t.ex. inom primärvården.

  • Författare: Lars Klareskog, Tore Saxne, Yvonne Ekman, Gerd-Marie Alenius, Helene Alexanderson
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789144055329
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 424
  • Utgivningsdatum: 2011-04-12
  • Förlag: Studentlitteratur AB