bokomslag Reumatism

Reumatism

Johan Frostegård

  • 159 sidor
  • 2012
Det här är för dig som vill veta mer om Reumatism, oavsett om du är patient eller anhörig, sjuksköterska eller annan vårdpersonal, politiker, beslutsfattare eller läkare.

Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men han tar också upp och kritiserar vårdsystemet idag, ekonomismen, budgetstyrningen och beskriver hur patienten kommer i kläm.

Reumatism är ett ord som förr sände rysningar av obehag genom den som hörde det, och det är en sjukdom som också är vanlig idag. Men det som förr betydde en dom till livslångt lidande är numera en diagnos där det finns goda möjligheter att förhindra och lindra en invalidiserande utveckling.

"Forfarande vet inte läkarna varför många av de reumatiska sjukdomarna uppkommer, men framför allt forskningen om immunsystemet och utvecklingen av nya läkemedel ger anledning till optimism.", säger Johan Frostegård.

Johan Frostegård är professor vid KI och specialist i internmedicin och reumatologi. Han är även författare till romaner och gav senast ut boken Nästan allt om människan på Karolinska Institutet University Press

Boken ges ut i serien Karolinska Institutets forskare skriver som består av populärvetenskapliga böcker om de vanligaste folksjukdomarna. Tidigare i serien har det utkommit: Bröstcancer, Prostatacancer, Melanom, Dyslexi, Hörseln, Njurarna, Diabetes, Alzheimer och MS.
  • Författare: Johan Frostegård
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789185565481
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 159
  • Utgivningsdatum: 2012-04-02
  • Förlag: Karolinska Institutet Universi