bokomslag Resultat, kapital och kassaflöde

Resultat, kapital och kassaflöde

Dag Smith

Häftad

  • 133 sidor
  • 2002

Andra format:

Boken (som tidigare hette Resultat, balans och likviditet) ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar sambandet mellan intäkter och kostnader å ena sidan och förändringen av företagets nettotillgångar (tillgångar minus skulder) å den andra. När dessa samband klargjorts behandlas innebörden av begreppet eget kapital och tekniken dubbel bokföring. Den senare ses som ett sätt att beskriva de samband som behandlats tidigare i boken. Vidare behandlas resultatmätning i tillverkande företag och boken avslutas med ett kapitel om kassaflödesanalys och nyckeltal.
Boken är avsedd som introduktion till ekonomistyrningskurser i postgymnasial utbildning i företagsekonomi, men kan även användas för vidareutbildning på företag och gymnasieskolor. Den behandlar begreppen på ett principiellt snarare än ett teknikinriktat plan. Den är lämplig som introduktion till kurser i såväl extern- som internredovisning, då den kompletterar mer teknikinriktad litteratur.
Övningsboken Resultat, kapital och kassaflöde av Rune Lönnqvist kan med fördel användas som komplement till boken.
Förändringarna i tredje upplagan är huvudsakligen att ett kapitel, som behandlar resultatmätning i tillverkande företag, har tillkommit, och att kassaflödesanalysen anpassats till Redovisningsrådets rekommendation.
  • Författare: Dag Smith
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144023151
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 133
  • Utgivningsdatum: 2002-09-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB