bokomslag Religionskunskap/Alm Lärobok B, 2:a upplagan
Filosofi & religion

Religionskunskap/Alm Lärobok B, 2:a upplagan

Lars-Göran Alm

Häftad

499:-
  • 176 sidor
  • 2003
Religionskunskap för gymnasiet


Är feminismen en livsåskådning? Finns det någon skillnad mellan kristna och humanistiska värderingar? Och hur sekulariserat är Sverige egentligen?

Religionskunskap 1
I den här läroboken hittar eleverna fakta om ett antal viktiga religiösa och sekulära livsåskådningar. De får också diskutera moralfrågor och studera vad man inom olika livsåskådningar anser om dem.

Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven.

Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. Feminismen och ekologismen har lagts till, marxismen och naturalismen har tagits bort. Dessutom finns ett helt nyskrivet avsnitt om religionens ökande roll i samhälle och (världs) politik. Hela boken har setts över, bl.a. med utgångspunkt i synpunkter från lärare och granskare.

Religionskunskap B
B-boken (passar kurs 2 i Gy11) vidareutvecklar och fördjupar olika teman. Eleverna får upptäcka likheter och skillnader vad gäller föreställningar och riter i olika religioner och livsåskådningar. Boken behandlar också samspelet mellan religion, kultur och samhälle i olika tider och olika delar av världen.

Två temakapitel diskuterar religion och sekularisering i dagens svenska samhälle respektive hur det kan vara att leva som muslim i Sverige.

I boken finns diskussionsfrågor, arbetsuppgifter och lästips.

  • Författare: Lars-Göran Alm
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789127503533
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 176
  • Utgivningsdatum: 2003-06-27
  • Förlag: Natur & Kultur Läromedel