bokomslag Redovisningsfrågor i skattepraxis
Samhälle & debatt

Redovisningsfrågor i skattepraxis

Margit Knutsson Claes Norberg Per Thorell

Häftad

  • 308 sidor
  • 2012
Rätt beskattningsår för företagens inkomster och utgifter bestäms i stor utsträckning av innehållet i redovisningen. Huvudregeln är att om det inte finns uttryckliga skatteregler så sker periodiseringen utifrån vad som är god redovisningssed. De uttryckliga skattereglerna är som regel kortfattade och behöver tolkas. Inte sällan görs denna tolkning utifrån redovisningen eller genom ekonomiska bedömningar som liknar dem i redovisningen. I bokens första del behandlas grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisningen och beskattningen. Andra delen innehåller en genomgång av skattepraxis på området. Särskild vikt läggs vid de mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat yttranden från Bokföringsnämnden i periodiseringsfrågor. Men också områden där kopplingen till redovisningen är mindre stark eller oklar analyseras, t.ex. anläggningstillgångar och leasing. Boken är tänkt att vara såväl lärobok som handbok för praktiker. Framställningen återspeglar rättsläget per den 1 januari 2012.
  • Författare: Margit Knutsson, Claes Norberg, Per Thorell
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789176788233
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 308
  • Utgivningsdatum: 2012-08-06
  • Förlag: Iustus förlag