bokomslag Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Hans Malmquist Eva Hedenström

Häftad

  • 158 sidor
  • 2015

Andra format:

Redovisning och bokföring - med utgångspunkt i BAS-planen är ett läromedelspaket i grundläggande redovisning för högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning. Det består av en teoribok och en övningsbok med lösningar.

Avsikten med paketet är dels att utgöra ett användbart utbildnings¿material i bokföring där BAS-planen är den tillämpade kontoplanen, dels att presentera ämnet redovisning på ett mer koncentrerat sätt än vanligt. Stor vikt har lagts vid att förklara och diskutera termerna inkomst/utgift, intäkt/kostnad och inbetalning/utbetalning. Bokens text och övningar behandlar resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen samt de inbördes sambanden mellan dessa rapporter. I boken tas även begreppet god redovisnings¿sed upp, liksom Bokföringsnämndens påverkan genom K-projekten.

Redovisning och bokföring lär man sig genom att öva, öva och åter öva. Arbeta därför med teoriboken och övningsboken parallellt. Teoriboken ger en orientering och utgör ett stöd för arbetet med övningsuppgifterna.

Här finns övningsboken

  • Författare: Eva Hedenström, Hans Malmquist
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144104706
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 158
  • Utgivningsdatum: 2015-04-28
  • Förlag: Studentlitteratur AB