bokomslag Redovisa Rätt 2010
Samhälle & debatt

Redovisa Rätt 2010

Nancy Holmström

Häftad

669:-
  • 2010

Redovisa Rätt 2010 är ett praktiskt uppslagsverk för den som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag. Boken kan användas för alla slags företag oavsett om man bokför manuellt eller har datoriserad bokföring. Många nya uppslagsord har tillkommit sedan förra årets upplaga. Kontoplanen har omarbetats, delvis som en följd av ändrade regler för pensionsförsäkringspremier samt att fakturamodellen införts för hushållsnära tjänster och ROT-avdrag. K1- och K2-reglerna har fått egna kantrubriker.

Boken innehåller i år drygt 1 100 uppslagsord med kompletta bokförings-, årsboksluts-, årsredovisnings- och deklarationsanvisningar för affärshändelserna. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS.

REDOVISA RÄTT utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i redovisnings-, moms- och annan skattelagstiftning, i år för sjuttonde året i rad!  • Författare: Nancy Holmström
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789162299606
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2010-01-19
  • Förlag: Sanoma Utbildning