bokomslag Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
Juridik

Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer

Ida Bergström Yvonne Borg Inger Näsman Ture Sjöblom

Häftad

159:- (189:-)
  • 154 sidor
  • 2015
Boken Receptföreskrifter – tolkningar och kommentarer utkom första gången 1997. Avsikten med boken då, liksom nu, är att ge en bakgrund till, och förståelse för Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit – även kallade Receptföreskrifterna. I boken sammanställs föreskriftstext, Läkemedelsverkets vägledning samt författarnas kommentarer. Vägledning till 5 kap. 8 a § gällande farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel har lagts i en separat bilaga. Vägledningen, som visas med blå bakgrund, är inte rättsligt bindande men är ett komplement till delar av föreskriften och ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid tillämpning av regelverket. Författarnas kommentarer ger ytterligare information och visas, liksom tidigare, med gul bakgrund. I Annexet ges övergripande information om regelverk inom EU och nationellt med anknytning till läkemedel och läkemedelsförsörjning. Annexet innehåller också information om viktigare författningar för tillstånd och drift av apotek. Nya eller utökande avsnitt: • Prissättning • Patent • ”Farmaceutkryss” • Biverkningsrapportering • Medicintekniska produkter Boken kan dels fungera som ”uppslagsverk” i det dagliga arbetet på apotek men är även lämplig som studentlitteratur i undervisning för yrkeskategorier som förskriver eller tillhandahåller läkemedel.
  • Författare: Ida Bergström, Yvonne Borg, Inger Näsman, Ture Sjöblom
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 6
  • ISBN: 9789198094244
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 154
  • Utgivningsdatum: 2015-06-18
  • Förlag: Apotekarsocieteten

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: