Receptföreskrifter - tolkningar och kommentarer, 5:e utgåvan

Receptföreskrifter - tolkningar och kommentarer, 5:e utgåvan

Yvonne Borg • Patrik Moberg • Inger Näsman • Ture Sjöblom

  • Häftad
  • 124 sidor
  • 2012
Receptföreskrifter - tolkningar och kommentarer utkom första gången 1997. Avsikten med boken är att ge en bakgrund till och förståelse för receptföreskrifterna. Omregleringen av apoteksmarknaden medförde behov av en ny receptföreskrift: Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit LVFS 2009:13.

Läkemedelsverket har utarbetat en vägledning till föreskriften som har inarbetats i boken tillsammans med författarnas kommentarer och kompletteringar. En vägledning innehåller mer information jämfört med föreskrifterna, med syfte att öka förståelsen för regelverkets krav såsom exempel och rekommendationer men är inte rättsligt bindande.

I denna femte utgåva finns föreskriftstext, vägledning och författarnas kommentarer sammanställda. Vägledningstext visas med ljusblå bakgrund och författarnas kommentarer och kompletteringar med gul bakgrund liksom tidigare.

I ett annex i boken ges övergripande information om grundläggande begrepp om läkemedel och läkemedelsförsörjning nationellt och inom EU. Annexet innehåller även information om bl.a:viktigare författningar för tillstånd och drift av apotek; svensk GPP; nytta/risk bedömningar.

Boken riktar sig till dem som dagligen kommer i kontakt med förskrivning av och detaljhandel med läkemedel. Boken kan även användas som undervisningsmaterial för den som studerar till apotekare, receptarie, sjuksköterska, barnmorska, läkare, tandläkare, tandhygienist eller veterinär.

Synpunkterna är författarnas egna.

Finns boken i butiken?

Boken finns inte i butik, men du kan köpa den i vår e-handel.

  • Författare: Yvonne Borg, Patrik Moberg, Inger Näsman, Ture Sjöblom
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789197945240
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 124
  • Utgivningsdatum: 2012-09-18
  • Förlag: Apotekarsocieteten

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Idag