bokomslag Rättsfilosofins historia i huvuddrag

Rättsfilosofins historia i huvuddrag

Tore Strömberg

Häftad

  • 108 sidor
  • 1993

Detta är en kort, översiktlig redovisning av de mest betydande stats- och rättslärorna från antiken till vår egen tid. Med uppmärksammande av sammanhangen med den politiska historien och kyrkohistorien beskrives försöken att finna en rättslig grund för statsmakten antingen i Guds vilja (teokratismen) eller i ett uppdrag från folket (läran om samhällsfördraget). I samband med statslärorna förklaras de viktigaste teorierna om den juridiska rättens grund och beskaffenhet, såsom de olika varianterna av å ena sidan naturrättsåskådning och å andra sidan rättspositivism, den historiska skolans och marxismens rättsteorier samt skiljaktiga moderna åskådningar som den rena rättsläran och den skandinaviska rättsrealismen.

Denna upplaga, den tredje, är något utförligare än de föregående. Dessutom har den försetts med en mängd nya noter med bl.a. hänvisningar till klassiska källskrifter. Boken har också utökats med en lista över "tentamensfrågor" på innehållet, varigenom läsaren lättare kan pröva sina kunskaper om detta.

Boken vill ge en lättfattlig historisk bakgrund till nutidens stats- och rättsfilosofiska idéer. Den är närmast avsedd som lärobok för blivande jurister men vänder sig också till en bredare, idéhistoriskt intresserad läsekrets.

Tredje upplagan

  • Författare: Tore Strömberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144186337
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 108
  • Utgivningsdatum: 1993-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB