bokomslag Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt, Vol 2 : allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt, Vol 2 : allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Jori Munukka Johan Sandstedt

Häftad

  • 437 sidor
  • 2017
"Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt" innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal, försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Författare: Jori Munukka, Johan Sandstedt
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139208044
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 437
  • Utgivningsdatum: 2017-01-12
  • Förlag: Wolters Kluwer