bokomslag Rätt Lön 2018

Rätt Lön 2018

Kristina Karlén

Häftad

  • 980 sidor
  • 2018
Rätt Lön 2018 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form. I årets upplaga finns uppdaterade procentsatser, belopp och nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför 2018. Bland dessa nyheter märks bland annat att arbetsgivare får nya regler vad gäller registrering av personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, och även kompletteras med nationella regler. Under 2018 kommer också individuell arbetsgivardeklaration att introduceras för de företag som är registrerade för personalliggare. Rätt Lön 2018 innehåller fler än 600 sökord som förklarar alla vanligt förekommande begrepp inom löneområdet. Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen, socialförsäkringsbalken, arbetsrättslagstiftning, valda kollektivavtal och vedertagen praxis. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och pedagogiskt sätt. Rätt Lön riktar sig till dig som kommer i kontakt med lönefrågor.
  • Författare: Kristina Karlén
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789152351161
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 980
  • Utgivningsdatum: 2018-01-23
  • Förlag: Sanoma Utbildning