bokomslag Rapporter och uppsatser
Psykologi & pedagogik

Rapporter och uppsatser

Jarl Backman

Häftad

409:- (559:-)
  • 223 sidor
  • 2008

Andra format:

Den här boken handlar om hur man söker efter, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (metastudier). Varje perspektiv har fått ett eget kapitel där även motsvarande forskningsprocesser beskrivs. Här ges dessutom internationella anvisningar och rekommendationer vad gäller o disposition o stilistik och grafisk utformning o tabeller och figurer o referensteknik i löpande text o referenslista. Läsaren får veta hur man söker litteratur i elektroniska referensdatabaser och vad en sådan bas innehåller. Författaren ger även exempel på hur man söker i en internationell och en svensk referensdatabas. De vanligaste internationella baserna för vetenskapliga dokument har samlats och beskrivs i en förteckning. Läsavsnittet ger detaljerade anvisningar för hur en rapport eller uppsats ska bedömas och värderas. Andra upplagan är uppdaterad vad gäller användning av Internet, databaser och hur man arbetar med och refererar till elektroniska dokument. Dessutom har det tillkommit två nya kapitel som behandlar skrivprocessen respektive vetenskapligt tänkande. Rapporter och uppsatser vänder sig främst till studerande i samhälls-, beteende- och vårdvetenskapliga samt medicinska ämnen vid högskola och universitet. Den är också värdefull för dem som utformar rapporter och annan skriftlig dokumentation i sitt arbete.
  • Författare: Jarl Backman
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144048260
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 223
  • Utgivningsdatum: 2008-06-27
  • Förlag: Studentlitteratur