bokomslag Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Leif Holgersson Lars Grönwall

Häftad

  • 349 sidor
  • 2014

Andra format:

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden inom den slutna vården.Psykiatrin, tvånget och lagen redogör i lagkommentarens form för 1991 års lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökning. Boken inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen inom den psykiatriska tvångsvården och efter en översiktlig beskrivning av den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen redovisas sedan ingående de tre psykiatriska tvångslagarna samt reglerna i brottsbalken om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare.


I den nu föreliggande femte upplagan har inarbetats de ändringar och kompletteringar som genomförts av de psykiatriska tvångslagarna och i den omgivande lagstiftningen
fram till den 1 januari 2014. Bakgrund och motiv till lagstiftningen behandlas utförligt. Boken avslutas med en aktuell och bred litteraturförteckning som också innehåller skönlitteratur.


Psykiatrin, tvånget och lagen är avsedd att vara en handbok för jurister, läkare och andra handläggare i domstolar, kriminalvård, hälso- och sjukvård, socialtjänst osv.
Den är också tänkt som lärobok inom främst juristutbildningen, läkarutbildningen och andra vårdutbildningar. Boken är vidare lämplig vid fortbildning.


  • Författare: Lars Grönwall, Leif Holgersson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139113782
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 349
  • Utgivningsdatum: 2014-03-05
  • Förlag: Norstedts Juridik