bokomslag Praktisk juridisk metod

Praktisk juridisk metod

Bert Lehrberg

Inbunden

  • 328 sidor
  • 2015

Andra format:

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 uppl, Iusté, Uppsala 2015
328 sidor Inbuden Hårdpärm

Boken som verkligen talar om hur man gör när man löser juridiska problem!

Nu i en utvidgad ny upplaga!

Detta är en grundläggande lärobok - och handbok - i juridisk problemlösning. Boken ger dock inte bara de traditionella kunskaperna om rättskälleläran etc. Som enda bok i Sverige lär den också ut de metoder för juridisk problemlösning som utmärker hur skickliga och framgångsrika jurister jobbar, men som ofta inte lärs ut aktivt vid universitet och högskolor. Boken är därför en oundgänglig resurs på alla nivåer av juridisk utbildning och praktik.

Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som metoden kräver om bland annat konsten att identifiera och systematisera juridiska problem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvistelösningsmodellen, juridikens begrepp, de olika rättskällorna och juridikens värderingar. Till detta kommer ett sjunde steg; konsten att presentera juridik.

Boken är i den nya åttonde upplagan uppdaterad och omarbetad. Boken är nu uppdaterad och omarbetad. Nya avsnitt har lagts till om externa perspektiv på juridiken, om hur man kan systematisera sitt ämne samt om fysiska och juridiska personer. Det i den sjunde upplagan nya kapitlet om juridisk presentation har utvidgats.

Boken är skriven som lärobok för introducerande kurser i juridik och för att följa juridikstudenten genom utbildningen och i hans yrkeskarriär. Den är också av värde för yrkesverksamma jurister och för andra intresserade.

Mycket av det som står i boken kan nämligen läsas med ett större eller mindre djup. En formulering som ger nybörjaren en grundläggande instruktion ger därför ofta samtidigt den avancerade tillämparen ett svar på en svårbedömd fråga. Detta är möjligt därför att merparten av juristutbildningen, liksom allt praktiskt arbete med juridisk problemlösning, i grunden handlar om en tillämpning av ett begränsat antal metoder.

Lösningen av svåra juridiska problem kräver alltså inte några nya metoder; metoderna är bara mer eller mindre lätta att tillämpa beroende på den situation där de skall tillämpas. Därför är det viktigt att ibland gå tillbaka till den grundläggande metodbeskrivningen för att kontrollera att man fortfarande gör alltid rätt.

Bert Lehrberg är sedan 1995 lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han i sin undervisning fokuserar på den praktiska juridikens metodfrågor, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor.
  • Författare: Bert Lehrberg
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789198214611
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 328
  • Utgivningsdatum: 2015-03-16
  • Förlag: Iusté Aktiebolag