bokomslag Praktisk elkunskap

Praktisk elkunskap

Anders Gustavsson

Häftad

  • 277 sidor
  • 1996
Kunskap får man inte av att lära sig innehållet i en bok. Det är först när bokens innehåll kan tillämpas i ett rationellt handlande som du fått kunskap. Det här är ingen "vanlig" lärobok som enbart behandlar fakta och matematiska uttryck. Den här boken bygger på att läsaren eller användaren även använder sina händer, d.v.s. bygger och experimenterar för att verifiera teorin. Därför är innehållet en blandning av teori, praktiska övningar och övningsuppgifter som även går att prova praktiskt. Inga förkunskaper i ämnet krävs.
Boken behandlar hela elkunskapsdelen med energiprincipen, elsäkerhet, olika typer av kemiska spänningskällor, de klassiska områdena likströmslära, magnetism, statisk elektricitet och växelström samt tillämpningar på de vanligaste elmaskinerna, även trefas.

Bokens laborations- och övningsuppgifter kan även till stor del utföras med simuleringsprogrammet Electronic Workbench som i Sverige marknadsförs av Terco AB. En kort kom-igång-instruktion kan hämtas kostnadsfritt här.
  • Författare: Anders Gustavsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144358710
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 277
  • Utgivningsdatum: 1996-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB