bokomslag Politiska partier
349:- (489:-)
 • 239 sidor
 • 2005

Är politiska partier på väg mot en kris? Har medborgarna förtroende för partidemokratin?

I boken Politiska partier får du kunskap om politiska partier i Sverige och förståelse för deras förändrade roll, både i det politiska livet och i deras relation till det civila samhället. Författarna menar att partierna håller på att förändras i sin interna struktur och förda politik, vilket kommer att få konsekvenser för svensk politik. Partier betraktades förr som integrerande och medlemsbaserade, men i dag är tendensen att partierna i mindre utsträckning representerar sina medlemmar eller särskilda samhällsgrupper.

I boken presenteras fyra förändringstendenser inom politiska partier, vilka analyseras med utgångspunkt i ett klassiskt teoretiskt perspektiv.

 • Är partier internt demokratiska?
 • Vad styr partiers agerande?
 • Vad gör partier i staten?
 • Varför uppstår nya partier?

Vad kännetecknar förändringarna? Hur pass långt gående och betydelsefulla är de och varför äger de rum? Dessa övergripande frågor besvaras som en röd tråd genom boken.

Politiska partier är skriven som en lärobok för universitet och högskolor, men författarnas tankeväckande skildring av hur den svenska demokratin håller på att förändras, gör den till stimulerande läsning för dig som är intresserad av den svenska demokratin i allmänhet och politiska partier i synnerhet.

 • Författare: Gissur O´ Erlingsson, Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson, Ingvar Mattson
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789144034256
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 239
 • Utgivningsdatum: 2005-08-01
 • Förlag: Studentlitteratur