bokomslag Politisk etik

Politisk etik

Mats Sjölin

Häftad

  • 240 sidor
  • 2005
Politisk etik handlar om vad som är gott och ont, rätt och orätt handlande i det politiska livet. I en demokrati måste den politiska maktutövningen vara underordnad etiken, det vill säga normer om det goda och rätta handlandet. Oetiskt beteende är den sida av den politiska etiken som vi möter i massmediernas kritiska granskning av politiker. När makthavare ertappas med fingrarna i syltburken rullas de politiska skandalerna upp. Utgångspunkten i denna bok är en annan, nämligen det politiska beslutsfattandets etik.
Vilka bör utgångspunkterna för en etisk värdering av politiskt handlande vara? Varifrån kommer politikens etiska normer, vilka bör dessa normer vara och hur kan de rättfärdigas? Vilka typer av etiska konflikter och dilemman ställs politiska beslutsfattare inför och hur kan de hantera sådana etiska problem? Vilka möjligheter finns idag att stärka etikens roll i det politiska livet?
Dessa frågor om politisk etik besvarar författaren med hjälp av etisk teori, normativ demokratiteori och empiriska teorier om strategier för politiskt handlande. Den politiska etikens problem tydliggörs och konkretiseras genom fallstudier där exempel från svensk politik analyseras.
Boken vänder sig främst till studenter och forskare vid universitet och högskolor, men den kan också med behållning läsas av politiker och medborgare som är intresserade av frågor om etik, demokrati och politik.
  • Författare: Mats Sjölin
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144036977
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 240
  • Utgivningsdatum: 2005-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB