bokomslag Plats - identitet - lärande : närområdesstudier i skolan
Psykologi & pedagogik

Plats - identitet - lärande : närområdesstudier i skolan

Ingrid Sanderoth Sten Båth Margit Werner

Häftad

  • 267 sidor
  • 2015

Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i livet. Närområdes­studier hjälper dem att nå en känsla av sammanhang, se samband och att hitta mönster. Det gör dem bättre rustade att hantera sin vardag – i dåtid och nutid samt i kommande utmaningar.

Med denna bok får läraren både teoretiska och praktiska redskap för att använda närområdet i detta syfte. Bokens teoretiska del behandlar de grundläggande begreppen plats, identitet och lärande. Den nya upplagan uppmärksammar särskilt elevers behov att utveckla en känsla av tillhörighet och delaktighet i en vilsen och otrygg värld. I bokens praktiska del får läsaren ta del av en mängd exempel på integrerande arbetssätt.

Plats – identitet – lärande ger ett viktigt bidrag till undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena, men även teknik, matematik, naturvetenskap, svenska, bild och skapande har naturliga kopplingar till de studieuppgifter som presenteras. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola.

Andra upplagan

  • Författare: Ingrid Sanderoth, Sten Båth, Margit Werner
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144109329
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 267
  • Utgivningsdatum: 2015-07-28
  • Förlag: Studentlitteratur