bokomslag Piratresan Läsebok - gul

Piratresan Läsebok - gul

Catarina Hansson

Inbunden

  • 64 sidor
  • 2005
I Piratresan får dina elever hjälp av 29 härliga pirater med att lära sig läsa. En blå läsebok för nybörjarna och en gul för dem som redan kan läsa lite.
Piratresan är:
- rolig och lätt att använda
- härliga bilder för gemensamma språkstunder
- läsinlärning på två nivåer
- läraren väljer arbetsordning
- samspel mellan svenska och matematik
- från f-klass till år tre

Läs mer
Vad är Piratresan - svenska?
I Piratresan svenska ingår ett antal komponenter som du som lärare behöver för att kunna ge eleverna stöd och arbetsglädje när de ska lära sig läsa. Det som kännetecknar materialet är framför allt en helhetssyn på barns språkutveckling i både svenska och matematik.
I Piratresan får ni träffa piraterna, papegojan, måsarna, råttorna, hajen och många andra på ett stort piratskepp där roliga och fantasirika saker händer.
Skolår 1
Gemensamt arbete
Storboken
Storboken A-Ö, 0-20 , med endast bilder, ger upphov till många språksamtal, diskussioner och inspiration till skrivande och matematiskt tänkande.
I bilderna introduceras bokstäverna från A till Ö och talen 0-20, tillsammans med ett stort antal begrepp. Mitt i boken finns ett enkelt tärningsspel med piraterna. Storboken är en inspirationskälla inför arbetet med Läseboken , Bokstavsboken och Tal- och sifferboken . Här kan du verkligen integrera svenska och matematik på ett lustfyllt sätt!
Läseboken Blå
Läseboken blå är avsedd för de elever som inte kan läsa vid skolstarten. I boken kan eleverna med stöd av bilderna lägga, läsa och skriva mycket enkla ord samt läsa en eller två mycket enkla meningar. Piraterna presenterar bokstäverna i alfabetisk ordning, men det är läraren som bestämmer i vilken ordning bokstäverna bearbetas. Till lärarens hjälp finns längst bak i boken en lärarhandledning med anvisningar om en lämplig bokstavsföljd och metodtips.
Läseboken Gul
För de elever som kan läsa lite vid skolstarten finns Läseboken gul med samma bilder som Läseboken Blå. Här finns verser att läsa tillsammans, ord och en lätt lästext att arbeta vidare med. På så vis kan läraren både samla eleverna till gemensamma språkdiskussioner och individualisera läsarbetet. I Läseboken gul presenteras piraterna i alfabetisk ordning med en bild och en vers på vänster sida.
Förslag till arbetsordning
Bilden: Skriv gemensamt ord och meningar, läs och bearbeta.
Versen: Läs med rytm, lär versen utantill.
På höger sida finns ord med bilder att lägga, läsa och skriva, samt en enkel lästext med bildstöd.
Läs texten gemensamt flera gånger, återberätta, dramatisera.
Läraren väljer i vilken ordning bokstäverna bearbetas, se Läseboken blå .
Enskilt arbete
Läs- och skrivträning
Bokstavsboken
Till Läseboken hör Bokstavsboken i fyrfärg. I Bokstavsboken tränar barnen dels att skriva bokstäver, dels att koppla dem till respektive ljud. Varje bokstav har ett uppslag. Alla övningar på grundnivå har samma svårighetsgrad och eleverna kan sålunda göra bokstäverna i valfri ordning. Efter bokstäverna, som presenteras i alfabetisk ordning, följer fler och något svårare uppgifter till varje bokstav. Eleverna kan göra dessa uppgifter i anslutning till resp. bokstav eller senare som repetition eller diagnos.
Arbetskort med problemlösning
Piratresans Arbetskort med problemlösning i matte och svenska är ett arbetsmaterial för elevernas självständiga arbete med bilderna i Storboken A-Ö, 0-20 . Korten är i alfabetisk ordning, men de går att använda i valfri ordning eftersom alla korten har samma svårighetsgrad. Det finns olika typer av enkla uppgifter och övningar. Ena sidan innehåller matteuppgifter, den andra uppgifter i svenska.
För att kunna arbeta med korten är det bra om eleven har tillgång till Storboken. Ett alternativ är att använda Läsebokens bilder. Det går
  • Författare: Catarina Hansson
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789121218242
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 64
  • Utgivningsdatum: 2005-06-01
  • Förlag: Liber