bokomslag Perspektiv på komplementär medicin : medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning
Vetenskap & teknik

Perspektiv på komplementär medicin : medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning

Häftad

499:-
  • 242 sidor
  • 2004
Många människor väljer idag att söka alternativ och komplementär vård och behandling. I denna bok presenteras bakgrund, betydelse och tänkbara konsekvenser av den mångfald behandlingsmetoder och terapeuter som finns inom hälso- och sjukvårdens område. Forskare från folkhälso- och vårdvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin diskuterar den medicinska pluralismen utifrån aktuell forskning. Några av de behandlade frågeställningarna är: - Hur ser den medicinska marknaden ut idag och i ett historiskt perspektiv? - Hur har gränser för hälso- och sjukvårdens område skapats och förändrats? - Hur används i olika sammanhang begrepp som traditionell, alternativ eller komplementär medicin, kvacksalveri eller vetenskap? - Vilka föreställningar har människor om hälsa och sjukdom? - Hur väljer patienter bland utbudet av terapeuter och behandlingsmetoder? - Vilken betydelse har en vetenskaplig legitimering av en medicinsk verksamhet? - Hur kan en komplementär medicin utvärderas och värderas? - Hur beskrivs komplementär medicin i massmedia? - Vilka tänkbara framtidsscenarier finns för hälso- och sjukvården i Sverige och internationellt? Antologin vänder sig till högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma med intresse för komplementär medicin. Boken är den första som på svenska presenterar ämnet komplementär medicin i sitt samhälleliga sammanhang utifrån en mångvetenskaplig belysning. Samtliga författare har egen erfarenhet av forskning om eller i komplementär medicin.
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144030449
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 242
  • Utgivningsdatum: 2004-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur