bokomslag Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Häftad

  • 216 sidor
  • 2012
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Boken innehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obestånd sett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.

I denna femte upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skett med hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. september 2012. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdet som berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats och utökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktiskt arbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.
  • Författare: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139112600
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 216
  • Utgivningsdatum: 2012-11-12
  • Förlag: Norstedts Juridik AB