bokomslag Personaljuridik

Personaljuridik

Tommy Iseskog

Inbunden

 • 1083 sidor
 • 2017

Andra format:

Detta är den trettionde upplagan av boken Personaljuridik . I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet "personaljuridik", som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I Personaljuridik 30:e upplagan , som utkommer trettioåtta år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.
Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal, anställning och diskriminering.

Innehåll:
 • - Kollektivavtal
 • - Föreningsrätt
 • - Anställningsavtal - anställningsskydd
 • - Arbetsmiljö
 • - Facklig förtroendeman
 • - Medbestämmande
 • - Diskriminering
 • - Semester
 • - Föräldraförsäkring
 • - Föräldraledighet
 • - Studieledighet
 • - Föreningsuppdrag i skolan
 • - Svenskundervisning
 • - Närståendevård
 • - Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
 • - Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • - Ledighet för att prova annat arbete
 • - Arbetstid
 • - Avgång med pension
 • - Sysselsättning - arbetslöshet
 • - Kvittning i lön
 • - Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
 • - Arbetsskada - arbetslöshetsförsäkring
 • - Skydd för företagshemligheter
 • - Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
 • - Skydd för visselblåsare
 • - Arbetsdomstolen och arbetstvist
 • - Arbetsrättsliga skadestånd
 • - Arbetsrättens utveckling


  TOMMY ISESKOG , universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult.

  • Författare: Tommy Iseskog
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789139115663
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 1083
  • Utgivningsdatum: 2017-08-30
  • Förlag: Wolters Kluwer