bokomslag Pedagogiska processer
Psykologi & pedagogik

Pedagogiska processer

Otto Laurits Fuglestad

Häftad

369:-
  • 177 sidor
  • 1999

I denna bok visar författaren hur olika teorier kan användas för att förstå den pedagogiska praktiken. Boken handlar om pedagogiska processer och undervisning samt om ledning och handledning i olika former av praktik. Framställningen bygger på klassrumsobservationer, på författarens egna erfarenheter som lärare och på lärarkandidaters analyser av den egna organisationen.

Utifrån detta material utvecklar författaren en modell med tre dimensioner för pedagogisk ledning: den didaktiska, den kommunikativa samt den analytiska dimensionen. Med denna modell som grund diskuteras de centrala elementen i lärarens yrkeskunskap. Det viktiga begreppet ”relationell handlingskunskap” innehåller både den processorienterade och den handlingsorienterade aspekten av pedagogisk ledning.

Fuglestads utgångspunkt är att lärarens yrkeskunskap först och främst kommer till uttryck genom reflekterad handling. Yrkeskunskapen utvecklas i en dialog mellan erfarenhetsbaserade och teoribaserade kunskapstraditioner.

Boken innehåller också en metoddel om pedagogisk fältforskning. Här diskuterar författaren fältarbete inom skolan som organisation samt skrivandet som en del av forskningsprocessen.

  • Författare: Otto Laurits Fuglestad
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144007328
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 177
  • Utgivningsdatum: 1999-01-20
  • Förlag: Studentlitteratur