bokomslag Pedagogisk kartläggning 2:a uppl : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
Psykologi & pedagogik

Pedagogisk kartläggning 2:a uppl : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd

Petra Runström Nilsson

Häftad

259:- (299:-)
  • 2012

Skolan har ett ansvar att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter.

Tyvärr är det dock många skolor som inte klarar av att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna eller utvärdera de åtgärder som satts in. I de flesta fall saknas en utredning av elevens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Med andra ord saknas det en analys av elevens svårigheter i relation till den miljö där eleven vistas.

Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning, ett redskap för att kartlägga och analysera elevers skolsituation. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk kartläggning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet. I denna andra upplaga har ett nytt kapitel om särskilt stöd i gymnasiet tillkommit.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare och skolledare som vill lära sig mer om pedagogiska kartläggningar och som är intresserade av att utveckla det särskilda stödet på skolan.

Petra Runström Nilsson är grundskollärare och specialpedagog vid en grundskola i Eskilstuna kommun.

  • Originaltitel: Pedagogisk kartläggning 2:a uppl : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
  • Författare: Petra Runström Nilsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789140682574
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2012-10-15
  • Förlag: Gleerups Utbildning