bokomslag På spaning efter gruppens själ - - gruppen i teori och praktik
Psykologi & pedagogik

På spaning efter gruppens själ - - gruppen i teori och praktik

Eric Olsson

Häftad

369:- (459:-)
  • 276 sidor
  • 1998

Grupper kan uppnå unik kreativitet och problemlösningsförmåga samt inspirera individer till förhöjd prestation och lärande. Grupper kan också ge den enskilde skydd och möjlighet till frigörelse från passivitet och negativa livsmönster. Likriktning, förtryck, underkastelse, mobbning, förlamande konflikter och våld kan emellertid också prägla grupper.

Denna bok handlar om samspelsprocesser i familjer, arbetsgrupper och grupper för lärande och utveckling. Författaren har erfarenheter från forskning, teamutveckling i arbetslivet samt arbete med grupper i vård och socialt behandlingsarbete. Mot denna bakgrund och utifrån andras forskning analyseras centrala aspekter såsom sammanhållning, ledarskap, makt, konflikter och gruppers livsfaser. Dessutom visar författaren på olika möjligheter att förstå gruppskeenden och underlätta konstruktiva grupprocesser. Huvudsyftet är att inspirera till fortsatt kunskapssökande och utveckling av arbetet med grupper både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet.

Boken är avsedd att användas inom ett brett fält från högskoleutbildning av socionomer, psykologer, personaladministratörer och ekonomer till forskning kring team- och organisationsutveckling i arbetslivet. Den kan med fördel även användas i arbetet med olika former av gruppbehandling i vård och socialt arbete.

  • Författare: Eric Olsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144004228
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 276
  • Utgivningsdatum: 1998-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur