bokomslag Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017
Juridik

Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017

Lena Hiort af Ornäs Leijon Eleonor Kristoffersson

Häftad

359:- (499:-)
  • 278 sidor
  • 2016
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt och sociala avgifter behandlas.

Den tjugotredje upplagan behandlar skattereglerna som de tillämpas vid 2017 års beslut om slutlig skatt. Nytt för i år är bl.a. avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster, sänkt skatt för pensionärer, slopad avdragsrätt för privat pensionssparande, slopad skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och att särskild löneskatt för äldre införs. Förändringar av ROT- och RUT-avdraget träder i kraft och skattefrihet för ideell secondhandförsäljning av skänkta varor införs för ideella föreningar och registrerade trossamfund. En annan förändring är att avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Momsfrihet införs för posttjänster samt frimärken fr.o.m. 1 april 2016, den så kallade slussningsregeln i mervärdesskattelagen slopas, energiskatten på bensin och dieselbränsle höjs och skattebefrielsen för vissa biodrivmedel begränsas. Inom förfarandeområdet kan nämnas att försenings- och kontrollavgifterna höjs. Regeringen har tillsatt en utredning om fåmansföretagsreglerna. Genom redan beslutade förändringar sänks dock löneuttagskravet i fåmansföretag från 10 till 9,6 inkomstbasbelopp innevarande beskattningsår.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.
  • Författare: Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 23
  • ISBN: 9789176789643
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 278
  • Utgivningsdatum: 2016-03-21
  • Förlag: Iustus förlag