bokomslag Organisationsteori : Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv
Samhälle & debatt

Organisationsteori : Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv

Mary Jo Hatch Ann Faulkner Peter Maguire

Häftad

489:- (679:-)
  • 440 sidor
  • 2001
Denna introducerande bok i organisationsteori har som sin utgångspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur en användning av dessa olika perspektiv kan bidra till vår förståelse för hur organisationer fungerar. Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, t.ex. kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer. Dessa begrepp relateras också till olika teman såsom makt, konflikt, styrning och förändring. Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan - både vad gäller språkligt och fackmässigt. Boken riktar sig främst till studerande vid universitet och högskola, både på grundutbildningar och mer avancerade nivåer, i ämnen som organisationsteori och organisationspsykologi. "Boken ger läsaren både en historisk överblick och en inblick i organisationsämnets framtida utveckling. Boken är ett centralt verk för alla som är intresserade av organisationsstudier." Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet
  • Författare: Mary Jo Hatch, Ann Faulkner, Peter Maguire
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144021287
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 440
  • Utgivningsdatum: 2001-12-16
  • Förlag: Studentlitteratur