bokomslag Ordning och reda : terminologilära i teori och praktik
Språk & ordböcker

Ordning och reda : terminologilära i teori och praktik

Nina Pilke Anita Nuopponen

Häftad

299:- (389:-)
  • 218 sidor
  • 2010

Hur skapar man ordning och reda bland fackbegrepp? Hur ska begrepp benämnas? Hur bildas nya termer? Hur förhåller sig terminologins teori och praktik till varandra?

Fackkommunikation ställer andra krav på språket än allmänspråklig kommunikation. Specialister strukturerar och klassificerar sin fackspecifika verklighet och skapar nya begrepp och ger dem språkliga uttryck. Denna bok presenterar terminologisk analys, som är ett effektivt verktyg i olika sammanhang där man analyserar eller ordnar vetande.

Boken är avsedd såväl för studenter och forskare som för praktiker som arbetar yrkesmässigt med terminologiska frågor. Boken ger fungerande redskap, nya infallsvinklar och modeller för både deskriptivt och normativt analysarbete. Teori och praktik ses som parallella aktiviteter som stöder varandra och går in i varandra. Avsikten är att beskriva terminologins teori på ett sådant sätt att olika målgrupper kan använda boken som inspirationskälla när de behöver reda ut sina begrepp och termer.

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

  • Författare: Nina Pilke, Anita Nuopponen
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789113029993
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 218
  • Utgivningsdatum: 2010-07-16
  • Förlag: Studentlitteratur