bokomslag Omsorg och mångfald
Samhälle & debatt

Omsorg och mångfald

Stina Johansson (red)

Häftad

399:- (519:-)
  • 2010

Mångfald är idag påbjudet i svensk lag, men det finns ingen enhetlig definition av mångfald i arbetslivet. Hur förberedd är den svenska äldreomsorgen på mötet med en heterogen grupp äldre? På vilka sätt kan vi spåra förberedelserna i omsorgens organisering och ledning, i utbildningen av personal och i attityderna till äldre?

I den här boken närmar sig författarna begreppen omsorg och mångfald på olika sätt; genom att granska lagstiftning, organisering av äldreomsorg, utbildning för äldreomsorg samt olika gruppers särskilda intressen och behov. De pekar på att det finns spänningar mellan de olika nivåerna, mellan vad lagstiftningen föreskriver och hur organisationer, professioner och särskilda grupper tolkar begreppen. Det finns en tendens till homogenisering, trots att syftet är det motsatta.

Omsorg och mångfald är resultatet av ett arbete inom det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning som består av forskare och lärare i äldreomsorg vid socionomprogram och liknande utbildningar i landet.

Boken vänder sig främst till socionomstudenter eller studenter på motsvarande högskoleutbildningar med ett socialt innehåll.


Petra Ahnlund, Fil.dr och universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet, för närvarande forskarassistent vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Katarina Andersson, Fil.dr i socialt arbete och universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet, verksam vid Umeå Centrum för Genus Studier (UCGS).

Staffan Blomberg, Fil.dr universitetslektor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet och forskare vid Vårdalinstitutet, Lunds universitet.

David Brunt, Dr med.vet och docent i vårdvetenskap. Verksam som universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Berith Nyqvist Cech, Fil.dr i pedagogik och universitetslektor i socialt arbete inriktning social omsorgsvetenskap vid Karlstads universitet.

Lars Evertsson, Fil.dr i sociologi och universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Stina Johansson, professor i socialt arbete vid Umeå universitet och forskningsledare för forskningsprofilen Care Work and Social Gerontology, samt huvudredaktör för Socialvetenskaplig tidskrift.

Clary Krekula, Fil.dr i sociologi och universitetslektor i socialt arbete inriktning social omsorgsvetenskap vid Karlstads universitet.

Kristina Larsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet, Verksam vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Anna-Karin Malmström-Ehrling, docent i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Marika Marusarz, Fil.dr och universitetslektor i vårdvetenskap inriktning gerontologisk omvårdnad, Högskolan Dalarna.

Kalyani Metha, docent i socialt arbete vid National University of Singapore.

Jan Petersson, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Susanne Rolfner Suvanto, leg sjuksköterska och Fil. mag med inriktning mot vårdpedagogik, utredare vid NU!-enheten, Socialstyrelsen.

Päivi Turunen, Fil.dr i socialt arbete och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

Sandra Torres, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Mälardalens Högskola och adjungerad professor i rehabilitering och äldre vid Högskolan i Oslo, verksam som affilierad forskare vid NISAL, Linköpings universitet.

Agneta Törnquist, Fil. dr i pedagogik och universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet, verksam vid Vårdalinstitutet, Lunds universitet.

  • Originaltitel: Omsorg och mångfald
  • Författare: Stina Johansson (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140668288
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2010-06-04
  • Förlag: Gleerups Utbildning