bokomslag Öland karta : 1:100000

Öland karta : 1:100000

Falsad

  • 2005
Ölandskartan är byggd bl.a. på flygfotografier och därför detaljrik. Den stora teckenförklaringen ger anvisning om innehållet. Kartan har stor skala. Cirka 10 minuters promenad på en väg motsvarar 1 cm på kartan. Kartan och dess bilder för tankarna till lj uden från vipa och spov och vattnets arbetande slag mot stranden. textavsnitten underlättar förståelsen för kalkstensgrunden, den sällsamma stäppen, skogen och växterna, fornlämningarna och för befolkningens knappa villkor under århundraden. Emigrationen o ch avfolkningen har satt sina spår - bygden har omvandlats. Ölandsbron stoppade utflyttningen och bidrar nu till sommarens livligheter. Kartans många tecken för badplats visar Ölands möjlihgeter även i detta fall. Välj t.ex. mellan fin, mjuk flygsand i b öljande dyner och renspolade kalkstensklippor. Välj östkusteller västkust för dagens badutflykt med hänsyn till behagligt ytvatten vid rådande pålandsvind. Använd kartan för planering av upptäcktsfärdena, använd den för notering av fritidens behag och besv är i landskapet. Vackra färgteckningar över djur, växter och sevärdheter. Stadskartor. Cykelvägar.
  • Format: Falsad
  • ISBN: 9789158845503
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2005-01-01
  • Förlag: Norstedts