bokomslag Offentlig förvaltning i arbete : om verksamheten i och handläggningen av ärenden i stat och kommun
Juridik

Offentlig förvaltning i arbete : om verksamheten i och handläggningen av ärenden i stat och kommun

Bertil Wennergren

Häftad

609:- (849:-)
  • 208 sidor
  • 2008

Med vilka metoder och efter vilka regler arbetar man i stats- och kommunalförvaltningen? Var går gränserna för en myndighets befogenheter? Vad är det som måste iakttas vid handläggningen av ett ärende? Den svenska offentliga förvaltningen vilar på mycket gamla grundvalar samtidigt som den har gått in i ett nytt skede i och med Sveriges anslutning till EU och utvecklingen av informationstekniken i samhället. Boken tar upp det som fortfarande är förvaltningens grundpelare och det som är under omvandling.


Offentlig förvaltning i arbete vill ge en levande bild av vad som ligger i de ofta använda värdeorden rättsäkerhet, proffessionalism, kvalitet och effektivitet. Samtidigt konkretiseras förvaltningslagen och alla de handläggningsregler som finns där.
Boken vänder sig till alla yrkesverksamma och högskolestuderande som behöver kunskap om arbetet i stat och kommun. Författningsändringar och senare praxis har föranlett ändringar i denna andra upplaga.

  • Författare: Bertil Wennergren
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789139109754
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 208
  • Utgivningsdatum: 2008-03-04
  • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)