bokomslag Obeståndsrätten : en introduktion

Obeståndsrätten : en introduktion

Mikael Mellqvist

Häftad

  • 153 sidor
  • 2015

Andra format:

Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat
beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan
man - som här alltså skett - sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt.

Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt
berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.
Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har
kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion.
Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta
det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning.
Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där
ämnesrelevanta termer förklaras.
  • Författare: Mikael Mellqvist
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139207122
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 153
  • Utgivningsdatum: 2015-01-19
  • Förlag: Norstedts Juridik AB