bokomslag Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017
Juridik

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

Lars Lundgren Per-Anders Sunesson Anders Thunved

Häftad

719:- (1029:-)

Boken är slut online

 • 611 sidor
 • 2017
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

Det har i SoL införts ett fo¨rtydligande av det i lagen redan befintliga kravet pa° den enskilde att i fo¨rsta hand sja¨lv tillgodose sina behov. Besta¨mmelsen inneba¨r att den som inte kan fo¨rso¨rja sig men som kan arbeta har ra¨tt till fo¨rso¨rjningssto¨d om han eller hon sta°r till arbetsmarknadens fo¨rfogande. Om det finns godtagbara ska¨l har den enskilde dock ra¨tt till fo¨rso¨rjningssto¨d a¨ven om han eller hon inte sta°r till arbetsmarknadens fo¨rfogande.

Vidare har det införts en ny skuldsaneringslag som syftar till att fler evighetsga¨ldena¨rer ska erbjudas en mo¨jlighet att starta om pa° nytt utan en betungande skuldbo¨rda. Det har också införts en ny lag om skuldsanering fo¨r fo¨retagare. I anslutning till dessa lagar har det i SoL införts bestämmelser om kommunens ansvar fo¨r att tillhandaha°lla budget- och skuldra°dgivning till skuldsatta personer.

Läs författarnas artikel
 • Orginaltitel: Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017
 • Författare: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 30
 • ISBN: 9789139115519
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 611
 • Utgivningsdatum: 2017-01-24
 • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: