bokomslag Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2013

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2013

Lars Lundgren Anders Thunved

Häftad

  • 635 sidor
  • 2013
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
  • Författare: Lars Lundgren, Anders Thunved
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139113065
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 635
  • Utgivningsdatum: 2013-01-29
  • Förlag: Norstedts Juridik