bokomslag Norsk for svensker

Norsk for svensker

Kari Hervold Anton Fjeldstad

Häftad

  • 164 sidor
  • 1989
Norsk for svensker behandler norsk lydlære og grammatikk. I grammatikk-delen blir nynorsk og bokmål tatt opp parallelt. Forfatterne gjør greie for den norske språksituasjonen og gir den språkhistoriske, dialektgeografiske, sosiale og politiske bakgrunnen for den. Boka inneholder videre stoff om norsk talespråk og dessuten ei ordliste med lumske likheter mellom norsk og svensk samt fraser og faste uttrykk. I et eget kapittel tar forfatterne også opp problem i samband med skolens undervisning i grannespråket. Dette er først og fremst ei lærebok for dem som skal bli svensklærere og for dem som studerer nordiske språk på universitetet. Men også oversettere og andre som har bruk for kunnskaper om norsk kan finne nyttig stoff.
  • Författare: Kari Hervold, Anton Fjeldstad
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144301112
  • Språk: Norska
  • Antal sidor: 164
  • Utgivningsdatum: 1989-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB