bokomslag Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd
Samhälle & debatt

Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd

Per Dahl Mikael Stenkula Jérôme Monsenego Eva-Lena Ahlqvist Jan Kleerup Hans De Geer Anders Ydstedt Amanda Wollstad Annika Fritsch Gunnar Rabe Kerstin Nyquist Anders Hultqvist Krister Andersson Johan Fall

Flexband

  • 180 sidor
  • 2018
Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria i samverkan med Näringslivets Skattedelegation, vilken samlar en rad näringslivsorganisationers engagemang i skattefrågor. Det är en verksamhet som sällan givit stora rubriker, i stället har skatteexpertis deltagit i en långsiktig och ofta konstruktiv dialog med politiker och myndigheter. I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur  internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning
  • Författare: Per Dahl, Mikael Stenkula, Jérôme Monsenego, Eva-Lena Ahlqvist, Jan Kleerup, Hans De Geer, Anders Ydstedt, Amanda Wollstad, Annika Fritsch, Gunnar Rabe, Kerstin Nyquist, Anders Hultqvist, Krister Andersson, Johan Fall
  • Format: Flexband
  • ISBN: 9789198426694
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 180
  • Utgivningsdatum: 2018-11-23
  • Förlag: Förlaget Näringslivshistoria