bokomslag Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik
Vetenskap & teknik

Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

Inger Skolin

Häftad

309:- (429:-)
  • 222 sidor
  • 2014

Andra format:

Kunskap om näringens betydelse för ett friskt liv är viktig för alla. För dem som vårdar sjuka människor krävs ännu mer kunskaper. De ska ha kännedom om kostrelaterade sjukdomar. De måste veta vilket näringsintag som rekommenderas vid behandling och rehabilitering, hur patienter kan reagera på olika närings- och födoämnen samt dessutom ansvara praktiskt för att patienter får i sig ordinerad näring.

Näringslära för sjuksköterskor – teori och praktik svarar mot en efter­frågan på en lärobok i ämnet som är anpassad till sjuksköterske­utbildningen. Boken består av två huvuddelar. Den första delen, ”Grundläggande näringslära”, är teoretisk och redogör för olika näringsämnen och människans varierande behov av dessa i olika åldrar. Del två, ”Klinisk nutrition”, fokuserar på den sjuka människan och den praktiska omvårdnaden med avseende på nutrition.

Sedan utgivningen av den tidigare upplagan av denna bok har de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) uppdaterats och Socialstyrelsen har publicerat vägledningen ”Näring för god vård och omsorg”. Denna andra upplaga refererar således till dessa. Ytterligare tillägg ger ökat utrymme åt fysiologi, nämligen styrningen av matspjälkningssystemet, faktorer som orsakar illamående och kräkning samt hälsoeffekter av fysisk aktivitet.

  • Författare: Inger Skolin
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144096360
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 222
  • Utgivningsdatum: 2014-05-15
  • Förlag: Studentlitteratur