bokomslag Muskuloskeletal smärta
Vetenskap & teknik

Muskuloskeletal smärta

Jan Näslund

Häftad

  • 208 sidor
  • 2018

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att vårdbehövande söker hjälp. Till primärvården vänder sig en stor grupp patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen, och de erbjuds en behandling baserad på tradition och beprövad erfarenhet. Behovet att möta denna patientgrupp med evidensbaserade behandlingsmetoder är stort.

Muskuloskeletal smärta vill implementera ett fysiologiskt och evidensbaserat synsätt på hur muskuloskeletala smärttillstånd bör analyseras och behandlas. Smärttillstånden belyses utifrån kända fysiologiska samband mellan belastning av muskuloskeletala vävnader och förmåga till återhämtning. Vidare analyseras upplevelser av smärta och obehag utifrån insikten om att dessa symtom är subjektiva emotioner med stor individuell variabilitet.

Boken riktar sig till läkare, fysioterapeuter, tandläkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, naprapater och kiropraktorer som i sin verksamhet kommer i kontakt med patienter som besväras av muskuloskeletala smärtupplevelser.

  • Författare: Jan Näslund
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144095370
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 208
  • Utgivningsdatum: 2018-10-08
  • Förlag: Studentlitteratur