bokomslag Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

Lena Kåreland

Kartonnage

  • 487 sidor
  • 2005
Hur tuff måste man vara? Och var hittar man de tjejiga pojkarna? Upprätthåller barn- och ungdomslitteraturen våra könsstereotyper?


Modig och stark eller ligga lågt kan ses som ett exempel på den ökande insikten om betydelsen av att på olika sätt medvetandegöra genusrelaterade frågor kopplade till skolan, och framför allt belysa genus knutet till läsningens funktion i skola och förskola. Forskning har visat att flickor, oavsett ålder, läser mer än pojkar och att flickor som är duktiga på att läsa hamnar i omsorgsfällan och hjälper pojkarna i deras läsning. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och kvinnor, gestaltas i litteraturen.


I bokens tre delar diskuterar författarna hur böckerna används, vilken syn pedagogerna i skola och förskola har på litteraturens roll, vilka läspreferenser barnen själva har, vilka genusmönster som kan urskiljas i böckerna och hur läsandet påverkar barns syn på kön. Den första delen behandlar litteraturen i förskolan och utgår från böckerna om Malla och Benny. Den andra delen tar upp litteraturen i de tidiga skolåren och den s.k. mellanåldern. Här finns bland annat serierna om Eva och Adam. Tredje delen ägnas åt ungdomslitteraturen, och exemplifieras med böcker som Vinterviken och Hjärtats fröjd.


Boken vänder sig till föräldrar, litteraturvetare, lärare och alla som har med barn och litteratur att göra.  • Författare: Lena Kåreland
  • Format: Kartonnage
  • ISBN: 9789127110236
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 487
  • Utgivningsdatum: 2005-11-01
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk