bokomslag Mitt liv i dina händer : en bok om överlåtelse
Filosofi & religion

Mitt liv i dina händer : en bok om överlåtelse

Wilfrid Stinissen

Inbunden

  • 150 sidor
  • 2004

Andra format:

Vad innebär det att finna Guds vilja?

Och hur kan man vara säker på att den är att lita på?

Och hur blir man ett Guds redskap?

Vår tids psykologi har lärt oss att acceptera det ofrånkomliga. Men enbart accepterande kan många gånger snudda vid gränsen till resignation. Om det är ödet eller slumpen som styr våra liv, och om de inte har något mål eller mening, vad kan vi då göra annat än resignera?

Den kristna trons svar på resignationen är överlåtelse. Den föds i tilliten: någon omsluter allt - också det till synes meningslösa - med sin kärleksfulla omsorg. Av alla de hållningar som normalt hör till den kristna tron - förlåtelse, enkelhet, bön, godhet - överlåtelsen kanske är den mest allomfattande.

Wilfrid Stinissen visar i denna bok att man inte når fram till en fullständig överlåtelse i en handvändning. Överlåtelsen sker gradvis: Först lär vi oss att välkomna Guds vilja i livets alla omständigheter. Nästa steg är att medverka till att Guds vilja fullbordas. Till slut når vi den fullständiga överlåtelsen då vi inte längre handlar av egen kraft. Gud handlar i och genom oss.

Mitt liv i dina händer är en av Wilfrid Stinissen mest grundläggande och centrala böcker. Här visar han på tillitens och överlåtelsens kraft och möjligheter och på hur människan i allt som sker både får och kan lita på den Gud som kan förvandla allt till något meningsfullt.
  • Författare: Wilfrid Stinissen
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789171957252
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 150
  • Utgivningsdatum: 2004-09-09
  • Förlag: Libris Förlag