bokomslag Metoder i kommunikationsvetenskap
Samhälle & debatt

Metoder i kommunikationsvetenskap

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (Red.)

Häftad

449:- (589:-)
  • 339 sidor
  • 2010

Medie- och kommunikationsvetenskap bygger på både samhällsvetenskap och humaniora och använder sig därmed av en rad metoder i forskning och uppsatsarbeten. Denna bok syftar till att möta behovet av en ämnesspecifik metodlära. I boken presenteras både kvantitativa metoder – surveyundersökning och innehållsanalys – och kvalitativa metoder, som etnografisk observation, intervjuer (personliga intervjuer och gruppintervjuer) och textanalytisk metod.

Inom medie- och kommunikationsvetenskap förekommer också en uppsättning olika teorier och metoder för att analysera språk och medier. I boken presenteras därför ett antal av dessa metoder, med teoretisk bakgrund såväl som konkreta exempel. De analysmetoder som ingår i volymen är bildanalys, retorikanalys, filmanalys, receptionsanalys samt tre former av diskursanalys; kritisk diskursanalys, dialogisk analys och analys av samtal. Sammantaget ger boken en stabil grund för såväl avancerade forskare som studenter inom det breda forskningsfält som ämnet innefattar.

Andra upplagan

  • Författare: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (Red.)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144067636
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 339
  • Utgivningsdatum: 2010-09-10
  • Förlag: Studentlitteratur