bokomslag Mätgivare - Mätning av mekaniska storheter och temperatur
Vetenskap & teknik

Mätgivare - Mätning av mekaniska storheter och temperatur

Per-Erik Lindahl William Sandqvist

Häftad

619:-
  • 238 sidor
  • 1996

Elektriska metoder används sedan länge för mätning av mekaniska storheter och temperatur. Redan i slutet av 1800-talet kunde man således mäta temperatur med termoelement och motståndstermometer. Idag finns det elektriska metoder att tillgå för mätning av snart sagt alla tänkbara fysikaliska och kemiska storheter.

Behovet av att mäta eller avkänna storheter av olika slag har ökat dramatiskt under de senaste åren. Detta sammanhänger med att gårdagens rent mekaniska konstruktioner i ökande omfattning ersätts av en blandning av mekanik och elektronik. Man talar om mekatronik, ett modeord som betyder ungefär mekanik och elektronik i samverkan. Ett mekatroniskt system består av en mekanisk anordning, eller process, som övervakas och styrs av ett styrsystem. Hjärnan i detta är ofta en mikrostyrkrets som hämtar information från processen med hjälp av elektriska givare/sensorer och påverkar systemet med hjälp av elektriska ställdon. Givarna spelar en nyckelroll i denna nya teknik.

Denna bok är en efterföljare till boken Mätning av icke-elektriska storheter av Per-Erik Lindahl. Den behandlar mätning av mekaniska storheter och vissa andra icke-elektriska storheter, såsom temperatur, gas- och vätskeflöde. Framställningen är relativt utförlig och tämligen elementär. Ett särskilt kapitel om elektriska hjälpmedel har lagts in som stöd för dem som inte har så omfattande kunskaper i elektronik. Därför bör var och en som har grundkunskaper i ellära och elektronik kunna tillgodogöra sig huvuddelarna av bokens innehåll. Några avsnitt kräver dock mera djupgående förkunskaper.

  • Författare: Per-Erik Lindahl, William Sandqvist
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144000541
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 238
  • Utgivningsdatum: 1996-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur