bokomslag Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

Per Jonas Nordell

Häftad

  • 44 sidor
  • 2010

Andra format:

Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta gemensamma nämnare. Medan konkurrensrättens huvudsyfte är att upprätthålla en effektiv konkurrens på den svenska marknaden, syftar marknadsföringsrätten främst till att motverka otillbörliga marknadsföringsåtgärder som kan skada konsument¿kollektivet och konkurrerande näringsidkare.
Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs ger en introduktion till den svenska marknadsrätten och placerar den i ett vidare civilrättsligt sammanhang. Denna tredje upplaga har uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste två åren, bl.a. den nya radio- och tv-lagen samt inrättandet av den s.k. Reklamombudsmannen.
Häftet är i första hand avsett att användas som komplement till den civilrättsliga litteraturen på jurist- och civilekonomutbildningarnas introduktionskurser, men kan också användas som en orienterande introduktion till den svenska marknadsrätten för alla som studerar eller arbetar med konsument¿rätt, reklam och marknadsföring.
  • Författare: Per Jonas Nordell
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139205845
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 44
  • Utgivningsdatum: 2010-12-28
  • Förlag: Norstedts Juridik