bokomslag Marknad och politik
519:-

Boken är slut online

  • 416 sidor
  • 2013
Den svenska ekonomin har genomgått dramatiska föränd­ringar under senare år. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas. För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhål­landen som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Hur integreras den svenska ekonomin med EU och världsekonomin? Marknad och politik ger en heltäckande bild av svensk ekonomi och svensk ekonomisk politik inför 2000-talets andra decennium. Samtliga kapitel i denna upplaga är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade med hänsyn till de senaste årens omvälvande förändringar. Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och den ekonomiska politikens problem och valmöjligheter. Den kräver inga djupare förkunskaper i nationalekonomi. Utöver redaktörerna, professorerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, medverkar arton välkända ekonomer med lång erfarenhet av forskning och undervisning men också av praktisk verksamhet inom sina respektive områden.
  • Författare: HULTKRANTZ, LARS & SÖDERSTRÖM, HANS TSON
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 10
  • ISBN: 9789144092553
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 416
  • Utgivningsdatum: 2013-04-04
  • Förlag: Studentlitteratur

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: