bokomslag Mänskliga rättigheter - juridiska perspektiv
Juridik

Mänskliga rättigheter - juridiska perspektiv

Anna Lundberg (red)

Häftad

559:- (749:-)
 • 376 sidor
 • 2010
 • Serie: Mänskliga rättigheter – juridiska perspektiv
Rätten är ett viktigt verktyg för att realisera idéer om mänskliga rättigheter. Inte minst när människor utsätts för människorätts-kränkningar fyller juridiken en funktion som redskap för individer att hävda sina rättigheter. Denna antologi behandlar mänskliga rättigheter ur juridiskt perspektiv. Bokens upplägg omfattar i huvudsak fyra delar där fokus ges åt fredens, preventionens respektive krigens folkrätt. Det mest omfattande av dessa avsnitt rör fredens folkrätt.

Läs mer
I denna del behandlas dels den internationella rätten, däribland de regionala ansatser som finns, och dels de avtryck som fredens folkrätt fått i en nationell kontext. Detta gör att boken är relevant att läsa för såväl yrkesverksamma jurister i Sverige, som för de studenter och andra som har ett intresse för frågorna på ett globalt plan.

Om författarna
Anna Lundberg är jur. kand. fil. dr i etnicitet och verksam vid institutionen för Globala Politiska Studier, Malmö högskola. Hon är också medlem i forskningsinstitutet MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).

 • Författare: Anna Lundberg (red)
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789147090747
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 376
 • Utgivningsdatum: 2010-03-26
 • Del i serien: Mänskliga rättigheter – juridiska perspektiv
 • Förlag: Liber AB