bokomslag Mänskliga rättigheter : en introduktion

Mänskliga rättigheter : en introduktion

David I Fisher

Häftad

  • 100 sidor
  • 2015

Andra format:

Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken redogör också för de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet.
Boken riktar sig i första hand till studenter i folkrätt, statsrätt och europarätt men kan också med fördel användas på andra kurser där ämnet mänskliga rättigheter ingår. Boken kan även läsas av andra som har ett intresse av och vill få en inblick i ämnet.
  • Författare: David I Fisher
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139207337
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 100
  • Utgivningsdatum: 2015-01-15
  • Förlag: Norstedts Juridik AB