bokomslag Management : att leda verksamheter och människor

Management : att leda verksamheter och människor

Lars H Bruzelius Per-Hugo Skärvad

Häftad

  • 327 sidor
  • 2012

Andra format:

Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra in-tressenter. Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor, som är verksamma i organisationen.

Det unika med denna bok är att den tar upp både ledning av verksamheter och ledning av människor. Den är förankrad i en klinisk forskningstradition och förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Boken nöjer sig inte med teoretiska ramverk för att förstå en verksamhets affärsvillkor utan ger också idéer om hur verksamhetens affärsvillkor kan hanteras. Management, att leda verksamheter och människor innehåller många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra organisationer.

Boken är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi och organisation vid universitet och högskolor men passar även för yrkesverksamma personer som är chefer/ledare eller är intresserade av ledningsfrågor. Den ingår i Studentlitteraturs nya serie introducerande böcker inom centrala företagsekonomiska områden.
  • Författare: Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144057781
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 327
  • Utgivningsdatum: 2012-03-29
  • Förlag: Studentlitteratur AB