bokomslag Mål i sikte - Från styrdokument till praktik : Från styrdokument till praktisk handling
Psykologi & pedagogik

Mål i sikte - Från styrdokument till praktik : Från styrdokument till praktisk handling

Gunilla Wiström - Nilsson

Flexband

269:- (339:-)

Boken är slut online

  • 2010

Med Mål i sikte blir du på ett positivt sätt medveten om varför och på vilket sätt styrdokument, skriftliga omdömen, IUP:er och åtgärdsprogram hjälper såväl dina elever som dig själv. En för många tung del i arbetet blir både lättillgänglig, ingpirerande och motiverande.

När elever vet var de står, vart de är på väg och får konstruktiv feedback, ger lärandet såväl stora som djupa kunskaper. Författaren visar dig den röda tråd som finns hela vägen från målen till elevernas IUP:er. De skriftliga omdömena och den individuella framåtsyftande planen, både kan och bör vara själva motorn i all undervisning och i elevernas lärande. Den lokala pedagogiska planeringen, undervisningen och bedömningen är viktiga delar i en process som du och dina kollegor kan påverka för att ge eleverna möjlighet att utveckla studiemotivation och få bättre resultat.

Mål i sikte betonar elevens tilltro till sin egen förmåga, vikten av feedback under lektioner, delaktighetoch föräldraintresse samt konkretisering av undervisningsmålen. Den visar också skillnaden mellan kvalitativa respektive kvantitativa kunskaper och fomativ respektive summativ bedömning.

  • Orginaltitel: Mål i sikte - Från styrdokument till praktik : Från styrdokument till praktisk handling
  • Författare: Gunilla Wiström - Nilsson
  • Format: Flexband
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140670687
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2010-01-26
  • Förlag: Gleerups Utbildning

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: