bokomslag Makten över minnet - Historiekultur i förändring
Historia

Makten över minnet - Historiekultur i förändring

PETER ARONSSON

Häftad

299:- (369:-)
  • 172 sidor
  • 2000

I den här boken undersöker åtta humanister hur erfarenheter formas till kollektiva bilder av det förflutna. Bilder som får betydelse för våra samtidsuppfattningar och framtidsförhoppningar.

Antologin ger en inblick i aktuell historisk forskning med intresset riktat på utomvetenskapliga framställningar. Bland det som utforskas finns debatter om kvinnors och minoriteters roll i USAs historia; hur grönländarna framställs av sig själva och i dansk historieskrivning; filmens och televisionens betydelse för historieförmedling; kiosklitteratur med historiska motiv; den svenska steriliseringsdebatten; historiska skildringar av Elin Wägner och Vilhelm Moberg. Boken ger inledningsvis en internationell utblick över forskningsområdets framväxt och en diskussion av centrala begrepp och perspektiv. Introduktionen och de olika exemplen visar på den ständiga omtolkning av det förflutna som en föränderlig samtid begär.

Boken vänder sig till studerande i historia, men är även intressant för andra kulturvetenskapliga ämnen och lärarutbildningar.

  • Författare: PETER ARONSSON
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144013589
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 172
  • Utgivningsdatum: 2000-03-24
  • Förlag: Studentlitteratur